morgans pu yi

Morgan’s Pu Yi: (C. Eros) Semidouble-double fuchsia, darker fuschia edge. Medium green tailored foliage. Semiminiature

Morgan’s Pu Yi: (C. Eros) Semidouble-double fuchsia, darker fuschia edge. Medium green tailored foliage. Semiminiature

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s